ABC Samenkomsten

Hieronder vindt u verschillende artikelen over onze houding t.o.v. diverse standpunten, dit zijn geen geloofspunten. Hier beschrijven wij hoe wij als ABC over bepaalde zaken denken, deze zullen uitvoeren of wat we met elkaar hebben afgesproken.

 

Wij geloven dat de doop is gegeven als een teken van God dat Hij ons aanneemt als Zijn eigen kinderen. De doop symboliseert de dood, begrafenis en opstanding van Jezus. Het is jouw persoonlijke en publieke getuigenis dat je Jezus hebt geaccepteerd als je persoonlijke redder.

Kinderen van gelovige ouders mogen ook gedoopt of opgedragen worden, omdat God de kinderen van gelovigen heiligt in hun ouders. God betrekt kinderen altijd bij zijn plan en laat hiermee zien dat nog voordat mensen kunnen kiezen voor God, God al voor de mensen kiest.

Het Avondmaal is een teken van het verbond tussen God en de mensen.

Jezus heeft dit zelf ingesteld en gezegd dat alle mensen die geloven in Hem met het avondmaal Zijn offer herinneren. De elementen brood en wijn symboliseren Jezus' gebroken lichaam (brood) en het vergoten bloed (wijn). Meedoen aan het avondmaal betekent geen redding, maar het is jouw onderschrijven van Zijn volbrenging aan het kruis. Bij het deelnemen aan het avondmaal neem je brood en wijn tot je, waarmee je duidelijk laat zien, net zoals je het brood en wijn bij je binnen laat, dat je Jezus bij je binnenlaat.

ABC Samenkomsten is als kerk een gedeelte van Gods gezin: Zijn gemeenschap! Als ABC-ers zien wij welkaar als broers en zussen, omdat we 1 gemeenschappelijke Vader hebben: God. Binnen Zijn gemeenschap willen wij samen leven. In Aanbidding voor God, volgens de Bijbel, met de kracht van Christus. ABC Samenkomsten is een warme gemeenschap waar we willen dat iedereen zich er thuis kan voelen. Kom zoals je bent!

God heeft ons gaven gegeven die wij in mogen zetten om daarmee anderen te helpen. God heeft iedereen uniek geschapen en iedereen heeft dan ook zo zijn of haar eigen taak binnen de gemeenschap. De Bijbel laat ons duidelijk vrouwelijk en mannelijk leiderschap zien, zonder onderscheid. Binnen ABC verdelen mannen en vrouwen de taken in de gemeente tot uitbreiding van Zijn koninkrijk.

De mens zelf kan zijn relatie met God nooit goed maken door zichzelf te verbeteren of door goede daden te verrichten. Vergeving wordt door God gegeven aan de mens puur uit genade, doordat Jezus onze zonden en schuld op zich nam. Met Zijn bloed aan het kruis zijn onze zonden weggedaan en kunnen wij weer onder Gods ogen komen.

De mens is geschapen voor een eeuwig bestaan: hij zal voor altijd leven in gemeenschap met Hem en Zijn schepping of voor altijd bestaan in afwezigheid van Hem. In zowel de hemel als hel zijn plaatsen van een eeuwig bestaan.