ABC Samenkomsten

Bij ABC willen wij zo dicht mogelijk bij de kern van de waarheid blijven. De kern van ons geloof “waar ons leven vanaf hangt”, draait om de volgende drie kernzaken:
Wie is God? Wat is Zijn doel met ons? Wat heeft Hij voor ons gedaan en doet Hij nog steeds voor ons? Over deze kern kan geen twijfel bestaan.
Daarnaast zijn er veel zaken waarover je wel van mening kan verschillen. Over deze zaken willen wij in liefde met elkaar omgaan. Hoe we hiermee omgaan, kunt u vinden in "onze houding".

 

Wij geloven in God de schepper die alles heeft geschapen, met als doel om samen met ons een relatie op te bouwen om uiteindelijk eeuwig samen te leven op een hemel en aarde. Toen de zonde in de wereld kwam, is deze relatie verstoord, maar God wil Zijn doel met ons bereiken. Hij gaf ons Zijn eigen zoon als bemiddelaar, zodat onze relatie met God weer hersteld kon worden.

De enige weg naar God is door Zijn zoon Jezus. Hij heeft voor onze zonden betaald met Zijn bloed aan het kruis waar hij gestorven is. Met zijn opstanding heeft hij ons een nieuw leven gegeven en het kwaad overwonnen. Wij zijn hier op aarde om als navolger van Jezus de liefde, trouw en genade van God door te geven aan de mensen om ons heen.

Wij laten ons leven leiden door de Heilige Geest die in ons woont. Jezus geeft zijn Heilige Geest aan een ieder die Hem hierom vraagt. De Heilige Geest is gelijk aan God de Vader en Jezus de Zoon. Hij is vandaag de dag aanwezig op aarde om de mens te wijzen op de noodzaak om Jezus aan te nemen als onze redder. Hij leeft in elke christen vanaf het moment van zijn/haar redding, hij geeft christenen kracht om te leven, geestelijk inzicht in Zijn waarheid en een richting om het juiste te doen.

De Bijbel is het woord van God aan de mensen. Het is geschreven door menselijke auteurs onder leiding van de Heilige Geest. Het is de ware bron van het christelijke geloof en leven, omdat de Bijbel is geïnspireerd door God, bestaat het enkel uit waarheden zonder enige vermening van fouten.
Online versies van de Bijbel